Literatura PAS

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY:

GRADA: 
 • Vizuální komunikační strategie v autismu (A. Bondy, L. Frost)

MODRÝ KLÍČ:

 • Učím se I. (S. Degrieck)
 • Výukové aktivity pro děti s autismem (E. Schopler)

IPPP:

 • Edukačně - hodnotící profil žáka s poruchou autistického spektra (8 – 15 let)
 • Edukačně – hodnotící profil dítěte s PAS do 7 let + CD (V. Čadilová, Z. Žampachová)
 • Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s PAS (V. Čadilová, Z. Žampachová)
 • Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem (V. Čadilová, Z. Žampachová)
 • Autismus I. – VIII. (M. Jelínková)
 • Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením (M. Teplá, H. Šmejkalová)
 • Diagnostika poruch autistického spektra (D. Krejčířová)

PORTÁL:

 • Autismus – zdravotní a výchovné aspekty (Ch. Gillberg, T. Peeters)
 • Poruchy autistického spektra (K. Thorová )
 • Mami, je to člověk, nebo zvíře? (H. De Clerq)
 • Agrese u lidí s MR a autismem (V. Čadilová, H. Jůn, K. Thorová)
 • Aspergerův syndrom (T. Attwood)
 • Mentální retardace (I. Švarcová)
 • Autistické chování (E. Schopler)
 • Autismus a hra (J. Beyer, L. Gammeltoft)
 • Autismus u dospívajících a dospělých (P. Howlin)
 • Dětský autismus (M. Hrdlička, V. Komárek)
 • Diagnostika narušené komunikační schopnosti (V. Lechta a kol.)
 • Strukturované učení (V. Čadilová, Z. Žampachová)
 • Výchova dětí s autismem (S. Richman)

MONTANEX: 

 • Autismus ve školní praxi (E. Sroková, P. Olšáková)


www.alenka-os.cz - Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem (L. Hladká, A. Pavlištíková)

www.apla.cz

www.autismus.cz

www.dobromysl.cz

www.rain-man.cz

www.autistik.czUspořádala: Mgr. Kopřivová Karin spec. pedagog SPC.
Upraveno 11/2009. (Doplnila 3-2012 Mgr. Bartošíková Naděžda, psycholog).Comments