Historie školy

Škola byla založena 1. září 1982 jako nejmladší z 20 základních škol pro sluchově postižené v tehdejší Československé republice. 
V té době existovaly v Severomoravském kraji dvě partnerské školy pro sluchově postižené. 
Byla to Základní škola pro žáky se zbytky sluchu v Olomouci - Sv. Kopečku a Základní škola pro neslyšící ve Valašském Meziříčí. 
Absence zařízení pro nedoslýchavé děti v kraji vedla k založení naší školy.

Od roku 1991 (po změně školské legislativy) pak začala naše škola vzdělávat sluchově postižené děti a žáky bez rozdílu postižení (nedoslýchaví - neslyšící). 
Z původní základní školy pro nedoslýchavé se stala Speciální škola a zařízení pro sluchově postižené. 
Původní budovy základní školy z let 1962-63 byly v letech 1985-95 postupně přestavěny pro potřeby základní školy, mateřské školy, internátu 
a speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené. 
V dalších letech doznal změn i venkovní areál. Z původně ovocné zahrady vznikl sportovní areál a hřiště pro mateřskou školu.

Při založení školy jsme měli 24 žáků a 5 pedagogických pracovníků. 
V současnosti má základní škola 125 žáků a mateřská škola 25 dětí, o které se stará 75 zaměstnanců školy. 
Naše škola je jediným zařízením pro sluchově postižené v Ostravě i celém Moravskoslezském kraji.


1982-historie-školy