Internát, školní družina, školní klub

ŠD, ŠK od pondělí 3.9. -  ranní provoz 6:00 - 8:00
                                         odpol. provoz 11:40 - 16:00

INTERNÁT do odvolání jsou zrušeny nedělní příjezdy.
                  Pondělí 3.9. - příjezd 6:00 - 8:00

Provoz internátu od pondělí 6:00 hod do pátku 16:00 hod.


Internát a školní družina


Projekt "Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky "

Zájmová činnostŠkolní družina je určena dětem mladšího školního věku, provoz je denně do 16 hodin.

Internát je přizpůsoben k ubytování dětí různých věkových kategorií. Pokoje jsou dvou a třílůžkové, jejich vybavení odpovídá potřebám dětí. Zajišťujeme ubytování
a mimoškolní aktivity pro děti ze vzdálenějších oblastí severní Moravy. Volný čas mohou děti trávit v klubovnách, počítačové učebně, v tělocvičně nebo  na školním hřišti.

Odpolední výchovně vzdělávací činnost probíhá ve dvou blocích:
po příchodu na internát mají děti relaxační přestávku, pak následuje příprava na vyučování další činnost je organizována podle zájmů dětí.

Zájmová činnost

  • sportovní ( cykloturistika, plavání, florbal, bruslení, míčové hry )
  • výtvarná ( keramika, práce s netradičními materiály, výtvarné techniky )
  • dramatická ( taneční, pantomimické a divadelní představení )

Snažíme se o vytvoření příjemné atmosféry tak, aby se zde děti cítily dobře a byly u nás rády. Našim cílem je také integrace sluchově postižených dětí mezi slyšící, zvládání běžných situací a rozšiřování všeobecného přehledu.