Projekt „Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“ (CZ.1.07/1.2.00/27.0004)

1. dubna 2012 – 31. března 2015


Od 1. dubna 2012 je naše škola zapojena do projektu „Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“. Projekt získal podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Realizátorem projektu je občanské sdružení Labyrint Brno, o.s. Na projektu spolupracují školy pro sluchově postižené v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.

V rámci projektu vznikne dvanáct profesionálně zpracovaných krátkých hraných filmů s dobrodružným, napínavým i humorným a poučným dějem. Společným jmenovatelem všech příběhů bude prevence tzv. sociálně-patologických jevů a podpora pozitivních způsobů chování. Dětské role ve filmech budou ztvárňovat děti ze zapojených škol, tedy i děti z naší školy.

Na hraní rolí se děti budou připravovat v mimoškolním kroužku. Na programu kroužku bude pestrý program s využitím metod dramatické výchovy, her a zážitků doplněný o cílenou přípravu na natáčení pod vedením profesionální režisérky.

Ke každému filmu budou vytvořeny doplňkové výukové materiály.

Naše škola díky projektu získá k dlouhodobé výpůjčce zařízení pro multimediální výchovu a další pomůcky pro mimoškolní práci.

Projekt potrvá tři roky.


Kontakt na realizátora projektu:

Labyrint Brno, o.s., PhDr. Helena Burianová, manažerka projektu,
e-mail: labyrint-brno@volny.cz,

www.labyrintbrno.cz