Bratislava 2013

Ve dnech 11.-13.4.2013 se vybraní žáci naší školy zúčastnili 15. ročníku Mezinárodní soutěže v jazyku a matematice v Bratislavě.
Soutěže se zúčastnily státy Polsko, Česko a Slovensko. Soutěž a vyhodnocení proběhly v pátek 12. dubna. Naši žáci byli úspěšní,
získali: 2 první místa, 2 druhá místa a 2 třetí místa.

Zpestřením tohoto zájezdu byla návštěva Antropologického muzea v Brně, procházka Bratislavou a prohlídka Děvína.