Informace pro rodiče

1.      Identifikační údaje školy

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 00601985            
Číslo účtu školy: 12334761/0100
www.deaf-ostrava.cz, materska.skola@deaf-ostrava.cz, special.skola@deaf-ostrava.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY

Ředitel školy                                              tel. 595 694 547
Mgr.Libor Suchoň                                      e-mail:
libor.suchon@deaf-ostrava.cz
Zástupce ředitele pro ZŠ                          tel. 595 694 543
PaedDr.Iva Mrkvicová                               e-mail:
iva.mrkvicova@deaf-ostrava.cz
Vedoucí vychovatelka                              tel. 595 694 544
Mgr. Simona Pelhřimovská                       e-mail:
internat@deaf-ostrava.cz
Vedoucí učitelka mateřské školy            tel. 595 694 545
Mgr. Dana Škorpíková                              e-mail:
materska.skola@deaf-ostrava.cz
Vedoucí speciálně ped. centra                tel. 595 694 542
Mgr. Jana Barvíková                                 e-mail:
jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
Sociální pracovnice                                  tel. 595 694 542
Bc. Bohumila Hříbková                             e-mail:
bohumila.hribkova@deaf-ostrava.cz
Vedoucí školní jídelny                             tel. 595 694 549
Leona Štěrbová                                          e-mail:
jidelna@deaf-ostrava.cz 

2.      Provoz MŠ
polodenní 6.30 – 12.00
celodenní 6.30 – 16.00 hod
 internátní pondělí nástup 6.30 – 9.00, pátek odjezd do 16.00

3.      Třídy MŠ

U MOTÝLKŮ – Mgr. Dana Škorpíková vedoucí učitelka MŠ, Mgr. Jarmila Kiasová
U KYTIČEK – Bc. Irena Vaňhová, Bc. Zuzana Pustelníková, ped.asistent Vlasta Boháčiková
U SLUNÍČKA – Hana Kočí, Vladislava Konečná, ped.asistent Vlasta Boháčiková

4.      Platby v MŠ

a)      Stravné úhrada z účtu nejpozději do 20. dne v měsíci, měsíc předem, VS přidělený kód, vzkaz pro příjemce jméno dítěte.
Celodenní stravné (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)
dítě do 6 let 32,-Kč/den, dítě nad 7 let 39,-Kč/den

b)      Úplata za vzdělávání 200,- Kč měsíčně – poukazovat na účet školy, VS jméno dítěte

c)      Příspěvek Sdružení školy 600,-  platba na třídách (vybírají paní učitelky), platba pololetně 300,- Kč5.      Požadavky

a)      2 velké nelinkované sešity

b)      Zubní pasta, kartáček, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky (balení)

c)      Přezůvky do třídy – pevná obuv (papuče), převlečení na pobyt venku, náhradní oblečení dle potřeby (spodní prádlo, triko, ponožky, tepláky), pyžamo, plastový hrníček

6.      Omlouvejte: nepřítomnost dítěte třídní učitelce
                     stravné vedoucí školní jídelny

7.      Děti předávejte do MŠ zdravé

8.      Upozorněte p.učitelky na změny v chování a zdravotním stavu dítěte

9.      Denně provádějte s dětmi logopedická cvičení dle návodu v logopedickém sešitě a pokynů učitelky

10.  Sledujte informace na nástěnkách a web stránkách školy

11.  Nedávejte dětem do MŠ hračky

12.  Respektujte a řiďte se „Školním řádem MŠ“

 

Za kolektiv MŠ se těší na spolupráci                                             vedoucí učitelka MŠ
                                                                                                          Dana Škorpíková

Comments