Děkujeme manželům Vařechovým za finanční dar v hodnotě 5 000 Kč
a mamince Šmírové za věcný dar ve formě adventních kalendářů na Mikulášskou nadílku.

Naši sponzoři: