ArcelorMittal sponzor

ArcelorMittal - Sponzorský dar pro děti MŠ

2014Děkujeme firmě ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o., která nám věnovala z minigrantu částku 15 000,- Kč na podporu projektu " Cvičíme pro zdraví ". Díky tomuto příspěvku jsme mohli zakoupit rehabilitační pomůcky na podporu rozvoje koordinace a stability. Pomůcky budou využívány nejen v běžné výuce, ale také v odpoledních hodinách, při kroužku rodičů s dětmi. Děkujeme.

2014-Arcelor-Mittal-sponzorský-dar

2010


V roce 2010 poskytla společnost ArcelorMittal naší mateřské škole minigrant v hodnotě 20 000,- Kč na vybudování speciálního podnětného prostředí, které využívají děti nejen k relaxaci a odpočinku, ale také ke hrám podporujících smyslové vnímání.

2010-Arcelor-Mittal-sponzorský-dar