Statutární město Ostrava - Sponzorský dar pro děti MŠ

  • V roce 2010 poskytlo Statutární město Ostrava naší mateřské škole dotaci 30 000 korun na vytvoření odpočinkových koutků v jednotlivých třídách.
  • V roce 2015 poskytlo Statutární město Ostrava naší mateřské škole dotaci 50 000 korun na projekt "Cesta za poznáním"
  • V roce 2016 poskytlo Statutární město Ostrava naší mateřské škole dotaci 42 000 korun na projekt "Poznáváme svět aneb od pravěku po současnost"