Nadace ČEZ

Poděkování NADACI ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční dar, který jsme použili na vybavení interiéru MŠ. Téměř po dvaceti létech se nám podařilo vybavit třídy MŠ novým nábytkem, který nejenže odpovídá hygienickým normám, ale splňuje i požadavky na účelnost, praktičnost a estetiku. Díky sponzorskému daru jsme mohli dětem připravit bezpečné, podnětné, motivující prostředí, které jistě přispěje k jejich harmonickému rozvoji.

Kolektiv MŠ

2010-sponzorský-dar-ČEZ

Poděkování

Děkujeme nadaci za finanční dar 100.000 Kč, který byl využit na modernizaci školní zahrady, která byla obohacena novými herními prvky. Moc si této finanční pomoci vážíme a upřímně děkujeme, za to, že si děti na nových prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a dalších herních prvcích budou moci hrát, rozvíjet pohybovou zdatnost a odvahu.