Podpůrné metody

Celkový rozvoj osobnosti dítěte rozvíjíme i uplatňováním podpůrných speciálně pedagogických metod.


Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina


Školní intervenční program INPP


Bazální stimulace