Bazální stimulace

Bazální stimulace


Co je to….?


Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dětí. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Somatická stimulace zahrnuje metody zklidňující, povzbuzující, neurofyziologické, kontaktní dýchání, masáž stimulující dýchání a polohování. Prvky bazální stimulace lze využívat i u jedinců s ADHD nebo s problémy v chování. Bazální stimulace je pro ně prospěšná. Pomáhá zajišťovat jejich zklidnění. V průběhu aplikace bazální stimulace dochází ke zkvalitnění vnímání u těchto dětí. Pozitivní vliv má také na jejich schopnost soustředit se. 



www.bazalni-stimulace.cz

Comments