Školní intervenční program INPP

Školní intervenční program INPP - informace pro rodiče


Učení a chování je podmíněno, tím, jak spolupracuje mozek a tělo. Optimální spolupráce nastane, když vše ve vývoji dítěte proběhne ve správném sledu. Dítě se rodí vybavené sadou určitých vrozených reakcí, tzv. primárních reflexů, které zabezpečují základní odezvu na podněty z okolí. V období prvního roku života udělá dítě ve vývoji velký pokrok. Primitivní reflexy se postupně utlumují, když jsou nahrazovány zralými reakcemi, tzv. posturálními reflexy řízenými z vyšších mozkových center. Pokud nastane narušení tohoto vývoje a primitivní reflexy nejsou ve správném čase utlumeny, může to ovlivnit motoriku, držení těla a vést k poruchám rovnováhy. Tyto těžkosti mohou v konečném důsledku negativně ovlivnit chování a pozornost dítěte.

Schopnost učení je do velké míry podmíněná dobře zvládnutými motorickými dovednostmi, k čemuž jsou potřebné zralé reflexní reakce. Ke čtení jsou potřebné plynulé oční pohyby, psaní vyžaduje správně vyvinutou koordinaci oko + ruka. Prostorová orientace je důležitá při řešení matematických úloh nebo zvládání sociálních interakcí. Udržení pozornosti je podmíněné správně fungující rovnováhou, aby dítě dokázalo „zůstat v klidu“.

Mnohé těžkosti s učením, chováním a koordinací, mohou mít kořeny ve fyziologické úrovni a nemusí souviset s intelektem. U některých dětí, tak nemusí jejich školní výkon vůbec odpovídat jejich skutečným schopnostem.


Těžkosti, které je možno řešit prostřednictvím INPP metody:      

  • Poruchy pozornosti (ADD, ADHD)
  • Pohybová neobratnost
  • Opožděný vývoj řeči
  • Specifické vady řeči (dysfázie, dyslálie)
  • Poruchy chování
  • Emoční nestabilita
  • Specifické poruchy učení
  • Strach z výšek
  • Nevolnosti při cestování
  • Některé poruchy autistického spektra

Jak vám můžeme pomoci

Metoda INPP má k dispozici speciální diagnostické testy, pomocí kterých je možné odhalit příčiny výše uvedených těžkostí, zjistit, zda jsou způsobené neuro-fyziologickými faktory a navrhnout účinný terapeutický program ve formě jednoduchých, denně vykonávaných cvičení. Prostřednictvím těchto cvičení je možné dosáhnout zlepšení ve výše uvedených oblastech. INPP terapie využívá neinvazivní postupy bez použití medikamentů.


INPP v naší MŠ

V naší mateřské škole je prováděná skupinová terapie přizpůsobená a vyhovující dětem s danými speciálně vzdělávacími potřebami. Při terapii využíváme běžné pohybové aktivity pro rozvoj celkové fyzické zdatnosti dětí a cvičení pro zdokonalení koordinačních, rovnovážných a motorických funkcí.
www.socioterapia.sk
Comments