Provoz MŠ a režim dne

    
                                             Provoz mateřské školy

                            Denní provoz MŠ :                      6.30 – 16.00 hod.
                            Příjem dětí do :                          8.00 hod.
                            Vyzvedávání dětí:                      12.15 – 12.30 hod.
                                                                            14.45 – 16.00 hod.
                                                        Režim dne


Současně s režimovými činnostmi probíhá
individuální i skupinová logopedická péče vedena učitelkou a logopedická péče ve znakovém jazyce vedená rodilým mluvčím.

Comments