Provoz MŠ a režim dne

    
 Provoz mateřské školy

 Denní provoz MŠ :                      6.30 – 16.00 hod.
                                                                                           Příjem dětí do :                          8.00 hod.
                                                                                           Vyzvedávání dětí:                       12.15 – 12.30 hod.
                                                   14.45 – 16.00 hod.

 Režim dne


Režim dne je možno si upravit dle potřeb, avšak musí být dodržován 3 hodinový interval mezi podáváním stravy.
Současně s režimovými dopoledními činnostmi probíhá individuální logopedie v logopedické učebně, kterou provádí učitelka dané třídy a skupinová logopedická péče, která je prováděná ve třídě v součinnosti se vzdělávacími aktivitami.
V průběhu dne probíhá rovněž individuální i skupinová logopedická péče ve znakovém jazyce vedená rodilým mluvčím.
Comments