Zvonečkův kouzelný svět


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zvonečkův kouzelný svět
Zazvonil zvoneček brzy ráno,
půjdeme do školky s tátou a mámou.
Ve školce kamarády mám,
o čem si s nimi povídám?
O rodině, o přírodě, 
čím pojedu na výlet k vodě,
kde bydlí zvířátka,
kdy budou svátky
a kdo má klíček od pohádky.
Celý den si hrajeme, cvičíme, zpíváme, malujeme
a povídáme si spolu.
Odpoledne pak zazvoní zvoneček 
a já půjdu domů.


    Školní vzdělávací program je přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Je zpracován tak, aby měly děti možnost neustálé zpětné vazby, což je při jejich postižení velmi nutné. Stálým opakováním si vštěpují a upevňují poznatky a dovednosti o okolním světě.

    ŠVP je členěn do integrovaných bloků podle ročních období. Integrované bloky jsou rozpracovány do hlavních tematických celků a týdenních podtémat.

Týdenní vzdělávací obsah je uspořádán podle RVP PV do tradičních pěti oblastí, které obsahují bohatou vzdělávací nabídku:
  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět
  6. Dítě a svět zvuků
Vzhledem k handicapu dětí navštěvujících naší mateřskou školu jsme si přidali šestou oblast. Vzdělávací nabídku máme vždy přizpůsobenou individuálním a věkovým zvláštnostem dětí.