Personální obsazení SPC

Mgr. Jana Barvíková - speciální pedagog - vedoucí SPC

Mgr. Eva Martínková - speciální pedagog

Bc. Bohumila Hříbková - sociální pracovnice

Mgr. Zuzana Velkoborská - psycholog (po domluvě)
Comments