Spolek DĚTI

Sdružení DĚTI bylo založeno pracovníky školy v roce 1993. Ze stanov sdružení vyplývá, že jeho hlavním posláním a cílem je:


  • podpora činnosti Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě
  • vytváření materiálních podmínek pro integraci žáků
  • podpora sportovní a rekreační činnosti žáků
  • podpora aktivit školy zaměřených na pomoc rodinám sluchově postižených
  • podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšování odbornosti pracovníků školy


Spolek DĚTI vybírá každý rok aktivity a programy, které hodlá v daném roce podporovat. Díky tomu byl za dobu jeho trvání vybudován venkovní dětský areál pro mateřskou školu, vybaveny odborné učebny pro hudební a pohybovou výchovu, nakoupeny sportovní potřeby a vybavení pro volný čas dětí.

Předseda: Tomáš Riegel


Kontakt:

Spolek DĚTI
Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 68308957

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 198167200297/0100

Telefon: 
SPC: 


Poděkování za nadační příspěvekPodřízené stránky (1): Formuláře DĚTI