SPC pro SP‎ > ‎

Mezioborová spolupráce

FN Ostrava - CKIO 
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/centrum-kochlearnich-implantaci-ostrava-ckio

CKID Praha
http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/foniatricke-oddeleni/

CSNN - Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s.
http://www.csnn.cz/

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
http://www.detskysluch.cz/kontakt/moravskoslezsky-kraj 
Comments