SPC pro SP‎ > ‎

Pomůcky

Kompenzační pomůcky
- individuální sluchadla
- kochleární implantát
- F-M systém
- náhlavní sluchátka
- další přídavná zařízení pro zkvalitnění poslechu (TV, mobil - telefon)

Speciální didaktické pomůcky
- speciální učebnice pro sluchově postižené
- pomůcky pro rozvoj sluchového vnímání
- pomůcky pro rozvoj komunikačních dovedností v českém jazyce/ znakovém jazyce
- pomůcky pro rozvoj jazykových kompetencí v jazyce českém/ znakovém 
- pomůcky pro rozvoj oslabených funkcí

Software
- programy pro i-Pad 
- PC programy 
Comments