Úřední deska

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

 Novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její ředitel.
 Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
 Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html
 


  Dne 25. 1. 2017 byl přidán dokument: úřední deska.pdf  


Ċ
Milan Kuhejda,
25. 1. 2017 0:29
Comments