Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 16. 6. 2022 v 15:00 hod. se uskuteční plánovaná schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami a vedoucím vychovatelem školní družiny a internátu. Rodičům budou předány potřebné informace k zahájení školního roku 2022/2023. Třídní učitelky uvítají předání veškerých zpráv o dětech (ze SPC, od odborných lékařů).
Prosím, potvrďte svoji účast – e-mailem: iva.mrkvicova@deaf-ostrava.cz (Uveďte jméno Vašeho dítěte.)
Na setkání s Vámi se těší vedení školy!

Sdílet