Nadace ČEZ

V prosinci 2019 byla pro žáky druhého stupně zakoupena a nainstalována "Za podpory Nadace ČEZ" nová interaktivní tabule.

/ www.nadacecez.cz /

Sdílet