Upozornění

Upozornění pro rodiče žáků školy

Z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce koronavirem SARS-COV-2 na území MS kraje a zpomalení jeho případného šíření Vás žádáme v rámci prevence o zavedení opatření, spočívajících především v důsledné domácí hygieně / především mytí rukou /, její kontrole u dětí, př. častější výměně ručníků pro školu.

Zároveň Vás informuji, že tato opatření budou zavedena a kontrolována i ve škole, společně pravidelnou desinfekcí prostředky s virucidními účinky / společné prostory, jídelna, záchody, umývárny .../.

Škola reaguje na doporučení krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Ostrava 28.2.2020                                        Mgr. L.Suchoň, ředitel ZŠ a MŠ

Sdílet