Zasedání školské rady

Zasedání školské rady při ZŠ pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba se uskuteční 22.4.2020 v 15.00 hod. v ředitelně školy.

 

Program : Schválení zprávy o činnosti školy za období roku 2019. 

 

Ostrava- Poruba 4 . 3. 2020             Mgr.  L.Suchoň,  řed. ZŠ a MŠ pro sluch. post. v O.-Porubě

 

Sdílet

Sdílet