ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
pro školní rok 2020/2021
ZÁPIS PROBĚHNE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
15. a 16. 4. 2020 

Pečlivě vyplněné žádosti k přijetí do ZŠ
a žádosti o odklad školní docházky
lze doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy (ID d2ifcii)
2. e-mailem s elektronickým podpisem
(nelze poslat prostý e-mail)
3. poštou
4. osobně - vhozením do poštovní schránky školy

K vyplněné žádosti je nutné doložit:

A) Žádáte-li o přijetí do ZŠ - Doporučení ŠPZ
                                              (SPC nebo PPP)

B) Žádáte-li o OŠD - 2 souhlasná stanoviska
ŠPZ + dětského lékaře nebo odborného lékaře
 

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele
PaedDr. Iva Mrkvicová, tel.: 737 502 485

ŽÁDOST k přijetí do ZŠ pdf

ŽÁDOST o odklad školní docházky pdf

      

 

Sdílet