Zásady komunikace při dálkovém vzdělávání žáků 2°

Na poradě učitelů 2° 28. 3. 2020 byly stanoveny zásady komunikace rodin s učiteli při dálkovém vzdělávání:

  1.  Přes aplikaci EDOOKIT budou žákům a rodičům předávány informace o učivu.
  2. Zpětná vazba od žáků /rodičů/bude probíhat přes EDOOKIT nebo e-mailem.
  3. Pokud budou vyučující i žáci schopni pracovat s aplikací TEAMS, bude k vysvětlení učiva využívána i tato aplikace (možnost využití videokamery).
  4. Učivo bude předáváno v jednoduché základní podobě.
  5. Žádám rodiče o zpětnou vazbu učitelům.
  6. Při technických potížích kontaktujte Mgr. B. Vaňka.
     

V Ostravě,  27. 3. 2020                                                         Mgr. L. Suchoň, ředitel

Sdílet