Aktuální informace pro rodiče žáků ZŠ

Dle instrukcí MŠMT nebude v tomto školním roce pro žáky 2. stupně  /7.-10. ročník/ obnovena školní výuka a vzdělávání bude probíhat pouze dálkovou výukou. Výjimkou bude pouze možná příprava 3 žáků 10. B k přijímacím zkouškám na střední  školu /od 11. 5. /.

Žáci 1. stupně ZŠ  /1.- 6. ročník/ budou mít obnovenu školní výuku od 25. 5. 2020. Výuka bude probíhat ve skupinách v dopoledních blocích, odpoledne bude zajištěna pro zájemce  činnost do 16. hodiny.

Veškeré další informace, informace k hodnocení žáků a informace k předání vysvědčení budou uváděny na webu školy.

Případné dotazy směřujte na třídní učitele.

Vzhledem k zahájené rekonstrukci elektroinstalace musely být vyklizeny šatny a šatnové skříňky. Oblečení a věci, které zde  někteří žáci měli, lze  vyzvednout na vrátnici školy /nutno znát číslo skříňky /.

Ostrava 5. května 2020                                                          Mgr. L.Suchoň, ředitel

Sdílet