Dotazník pro rodiče a žáky I. stupně

25. května 2020 bude zahájena výuka pro žáky I. stupně ZŠ.

Je v kompetenci rodičů, zda dítě do školy budou posílat.

Nejúčinnější a nejvhodnější řešení je maximální počet žáků ve třídách.

Během výuky i případné odpolední zájmové činnosti budou dodržována přísná bezpečnostní

a hygienická opatření.

Dopoledne cca od 8:00 – 11:30 bude organizovaná výuka s vyučujícím,

odpoledne bude zajištěna zájmová činnost s vychovateli případně až do 16. hodiny.

Internát školy nebude v provozu.

Nejpozději 25. května 2020 rodič předloží podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Vzhledem k nutným organizačním opatřením potřebujeme závazně do 15. května 2020 znát:

DOTAZNÍK

Sdílet