Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

 

Dobrý den,

schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, třídními učiteli a vedoucím vychovatelem se uskuteční 11. 6. 2020 v 14:30 hod.

Rodiče budou seznámeni s organizačními pokyny k příštímu školnímu roku.

 

V Ostravě, dne 27. 5. 2020                                  Mgr. Libor Suchoň, ředitel školy

Sdílet