Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení žákům proběhne v úterý 30. 6. 2020

Žákům školy bude předáváno vysvědčení dle toho harmonogramu:

8.00 ...  1. třídy,  6. třídy

8.15  … 2. třídy,   7. třídy

8.30 … 3. třídy,   8. třídy

8.45 … 4. třídy,   9. třídy

9.00 … 5. třídy,  10. třídy

Vysvědčení se budou předávat ve třídách. Součástí ukončení školního roku bude odevzdání všech zapůjčených  školních věcí (jinak  nebude předáno vysvědčení).

Podmínkou umožnění vstupu do budovy pro žáky, kteří doposud nechodili do školy, je předložit 30. 6. „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem žáka.  

formulář ke stažení - ZDE

30. 6. nebudou podávány obědy.

Pokud nelze zajistit předání vysvědčení žáků ve stanovenou dobu, musí zákonní zástupci žáků kontaktovat třídního učitele a dohodnout způsob předání vysvědčení.

Nový školní rok bude zahájen 1. září 2020 (úterý) v 8.00 hod.

  

Ostrava – Poruba  15. 6. 2020                                    Mgr. L. Suchoň, ředitel ZŠ

Sdílet