Informace pro rodiče žáků školy k zahájení školního roku 2020/21

-          Zahájení školního roku proběhne normálně, bez omezení. Rodiče žáků
1. tříd  mohou doprovodit žáky do tříd pouze 1. den (povinná je rouška rodičů). Všichni ostatní zákonní zástupci žáků, včetně rodičů žáků 1. tříd od 2. dne, nemohou vstupovat do budovy školy, pouze z nutných organizačních důvodů po nahlášení na vrátnici školy. V těchto případech musí mít všechny cizí osoby roušku a musí si po vstupu do budovy na vrátnici vydesinfikovat ruce. Pobyt ve školní budově musí omezit na nejnižší možnou míru.

-          Provoz školy, školní družiny, internátu, není omezen.

-          Ve všech budovách školy platí přísná hygienická opatření, žáci nemusí nosit roušky.

-          Školní stravování funguje taky normálně, platí pouze některá opatření a omezení, která zařídí školní kuchyně.

-          Škola bude monitorovat tkz. semafor a reagovat na všechna doporučení a opatření

-          MSMT, KHS, MSK, ČŠI. O opatřeních budete informováni na webových stránkách školy a na vývěskách školních dveří.

-          Je zapotřebí vybavit žáky papírovými kapesníky.

-          V případě podezření na onemocnění COVID 19 je neprodleně informován zákonný zástupce, který by měl zajistit vyšetření. Do převzetí žáka rodiči v případě podezření, bude žák umístěn v izolační místnosti.

-          První den školní docházky budou všichni žáci informováni o rozvrhu hodin v prvním týdnu školní docházky.

-          Není potřeba dávat žákům žádná  potvrzení (o bezinfekčnosti, kontakt s nemocnými..)

 Ostrava 28.8.2020                                                                                                                    Ředitel školy

Sdílet