Informace pro rodiče o provozu ZŠ a MŠ pro sluchově postižené 8:00 13.10.2020

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené zůstává v provozu v plném rozsahu včetně školního klubu pro 1°.

Po dobu 14 dnů je zrušena výuka tělesné výchovy na 2° ZŠ.

Během pobytu ve škole, včetně výuky, budou používány roušky.

Všechny důležité informace budou sdělovány prostřednictvím webu školy.

Školní kuchyně funguje bez omezení.

Podzimní prázdniny budou od 26. 10 . do 30. 10. 2020.

 

Vedení školy

Sdílet