Aktuální informace o distanční výuce

Vzhledem k povinnosti žáků účastnit se distanční výuky, bude od 9. 11. 2020 považováno za neomluvenou absenci:

Pro distanční výuku platí stejná pravidla omlouvání jako pro běžnou výuku (omlouvat žáky mohou pouze jejich zákonní zástupci).

 V odůvodněných případech a na základě komunikace se zákonnými zástupci budeme vzniklé situace řešit individuálně.               

 Vedení školy

Sdílet