Důležitá informace!!!

Informace o obnovení výuky na ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Tlumočení do ZJ: ODKAZ ZDE 

Od pondělí 12. 4. bude obnoven provoz MŠ,  ZŠ a  Internátu v plném rozsahu včetně stravování.

Školní družina a školní klub budou také v provozu, v důsledku zachování homogenity skupin vás žádáme o zvážení zasílání žáků do ŠD a ŠK.

V pondělí a ve středu bude v 1.vyuč. hodině, př. po příchodu do ŠD či internátu prováděn u všech žáků nebolestivý antigenní test. U mladších žáků může být v případě zájmu přítomen zákonný zástupce žáka. Je potřeba tuto účast  předem nahlásit  třídním učitelům.

Ve výuce nebude zařazena tělesná výchova, u žáků 2° pracovní vyučování.

Pokud u žáka neproběhne testování (zák. zástupce nesouhlasí s testováním), nemůže se výuky zúčastnit. Absence bude brána jako omluvená, škola není povinna zajistit dálkovou výuku.

Při pobytu ve škole, včetně výuky, musí mít všichni žáci nasazeny respirátory nebo chirurgické roušky.

Je žádoucí vybavit žáky papírovými kapesníky.

Bližší informace ke školní výuce poskytne vedení školy, příp. třídní učitelé.

Věříme, že opatření budou postupně odstraňována, a přejeme nám všem návrat k normální výuce v co nejkratší době.

V pondělí 12. 4. bude škola žákům otevřena v 7:45, následující dny v 7:40 hod.

 

Ostrava 8. 4. 2021                                                              Ředitel MŠ a ZŠ  Mgr. L. Suchoň

 

Testování žáků pomocí testů Singclean

Žáci si pod vedením tř. učitelů, u mladších žáků s jejich pomocí zasunou do nosních dutin, asi 2 cm do hloubky, tyčinku s tampónkem , částečně ji obalí sekretem z nosní sliznice.

Tyčinka se vloží do zkumavky s roztokem. Roztok se poté kápne do testovací kazety, po 15 min. čekání kazeta prokáže výsledek testu.

Testování bude probíhat ve třídách, v případě účasti zák. zástupce, v tělocvičně školy. Pokud přijde žák ráno do  družiny, probíhá testování ve ŠD.

 

Instruktážní video MŠMT: ODKAZ ZDE

Sdílet