Zápis do 1. tříd proběhne 21. - 22. 4. 2021

- Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- Žádost o odklad povinné školní docházky

Informovaný souhlas se zařazením do základní školy

uz

ret

Sdílet