Naše školní jídelna vaří i pro cizí strávníky.

Cena oběda – polévka, hlavní jídlo, popř. salát činí 76,- Kč.

Výdej probíhá v době od 11.30 do 12,00 hodin do Vašich vlastních jídlonosičů.

Oběd si můžete objednat u vedoucí školní jídelny na tel. 565 694 549 v pondělí a středu mezi 8 – 10 hodinou nebo

na e-mailové adrese jidelna@deaf-ostrava.cz

Aktuální jídelníček najdete na stránkách naší školy

www.deaf-ostrava.cz v sekci školní jídelna.

Sdílet