POZVÁNKA DO ŠKOLY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Dne 17. 6. 2021 v 15:30 hod. se uskuteční plánovaná schůzka rodičů budoucích prvňáčku s třídními učitelkami a vedoucím vychovatelem školní družiny a internátu. Rodičům budou předány potřebné informace k zahájení školního roku 2021/2022. Třídní učitelky uvítají přinesení veškerých zpráv o dětech (z SPC, od odborných lékařů).

Prosím, potvrďte svoji účast – e-mailem: iva.mrkvicova@deaf-ostrava.cz

Na setkání s Vámi se těší vedení školy!

Sdílet