Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/22

Zahájení školního roku bude 1. 9. (středa) v 8:00 hod. Žáci nejprve projdou antigenním testováním, na které jsou zvyklí od června. Testovat se nemusí  žáci, pokud se prokáží provedeným očkováním nebo jsou v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělaného onemocnění covidem. U žáků 1. tříd proběhne testování 2. 9. (čtvrtek).

Všichni žáci musí mít roušky, které musí mít nasazeny ve společných prostorách školy. Při pobytu ve třídách roušky mít nemusí.

První vyučovací den budou žáci ve třídách pouze cca 1 hodinu, poté odchází domů nebo do školní družiny.

Školní družina, internát, školní stravování začínají fungovat také od 1. 9.

S režimem dalších dnů budou všichni seznámeni třídními učiteli.

Pokud zákonní zástupci nesouhlasí s testováním, musí žák nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor, včetně výuky.

 

25. 8. 2021                                                Libor Suchoň

                                                                    ředitel MŠ a ZŠ pro sluchově postižené

Sdílet