Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel
9. 6. 2022
Nabídka pracovní pozice Speciální pedagog SPC
8. 2. 2022
Oznámení klientům a rodičům
9. 12. 2021
Poděkování
2. 9. 2021
COVID 19 - Hygienická opatření od 1. 9. 2021