Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel
15. 6. 2021
Předběžná přihláška do školní družiny, školního klubu na školní rok 2021/2022

Formuláře ke stažení