Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel
15. 6. 2020
Předběžná přihláška do školní družiny, školního klubu na školní rok 2020/2021

Formuláře ke stažení