Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Identifikační údaje školy

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 00601985