Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Kontakty

 • ŠD, ŠK
  595 694 521
 • Školní klub
  Mgr. Simona Pelhřimovská
 • I. oddělení
  bc. Pavla Buchtová
 • II. oddělení
  Tomáš Riegel
 • III. oddělení
  Mgr. Jana Kaspříková
 • IV. oddělení
  Ing. Šárka Nováková