Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Kurzy českého znakového jazyka

                            český znakový jazyk

Bezplatné kurzy znakového jazyka pro rodiče pořádá ZŠ a MŠ pro sluchově postižené. Bližší informace získáte u vedení školy , popř.  je naleznete na stránkách školy ve složce Aktuálně

Kurzy jsou rozdělené podle náročnosti na kurzy pro začátečníky, pro mírně pokročilé a pokročilé. Maximální počet účastníků je 15. Zahájení kurzů je zpravidla kopírují školní rok, začínají na konci září a končí v červnu. V případě zájmu ze stran pedagogických pracovníků integrovaných žáků je třeba se domluvit přímo s lektorem kurzu. 

Výuka je zajišťována kvalitními lektory s potřebnou akreditací.