Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

O školce

                                   

        

Zazvonil zvoneček brzy ráno,

půjdeme do školky s tátou a mámou.

Ve školce kamarády mám,

o čem si s nimi povídám?

O rodině, o přírodě,

čím pojedu na výlet k vodě,

kde bydlí zvířátka,

kdy budou svátky

a kdo má klíček od pohádky.

Celý den si hrajeme, cvičíme, zpíváme, malujeme

a povídáme si spolu.

Odpoledne pak zazvoní zvoneček

a já půjdu domů.

 

 „Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu … a může-li být něco vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům“.

J. A. Komenský

 

 

V naší mateřské škole, která se nachází v klidné málo frekventované, ale přesto dobře dostupné a zeleni obklopené části Ostravy – Poruby, se vzdělávají děti s narušenou komunikační schopností (sluchovým postižením, těžkými vadami řeči). Mateřská škola je součástí komplexu budov základní školy, internátu, speciálně pedagogického centra a jídelny. Součástí areálu je i školní zahrada a hřiště. Školní zahrada je rozlehlá, bohatá na zeleň a poskytuje dětem nejen možnost dostatečného pohybu, ale i pozorování živočichů, kteří zde žijí.

V MŠ se vzdělávají děti zejména od tří do šesti let s možností přijetí i mladších dětí pokud vyžadují odbornou speciálně pedagogickou péči a není naplněná kapacita mateřské školy.

Kapacita mateřské školy je 27 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Na každé třídě s dětmi pracují dvě učitelky, popřípadě i asistent pedagoga.

Na každé třídě je zajištěná každodenní individuální logopedická péče, která probíhá v dopoledních hodinách pod vedením speciálního pedagoga v logopedické učebně.