Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

O školce

                                   

 

Zazvonil zvoneček brzy ráno,

půjdeme do školky s tátou a mámou.

Ve školce kamarády mám,

o čem si s nimi povídám?

O rodině, o přírodě,

čím pojedu na výlet k vodě,

kde bydlí zvířátka,

kdy budou svátky

a kdo má klíček od pohádky.

Celý den si hrajeme, cvičíme, zpíváme, malujeme

a povídáme si spolu.

Odpoledne pak zazvoní zvoneček

a já půjdu domů.

 

Školní vzdělávací program je přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí se sluchovým postižením a těžkými vadami řeči. Je zpracován tak, aby měly děti možnost neustálé zpětné vazby, což je při jejich postižení velmi nutné. Stálým opakováním si vštěpují a upevňují poznatky a dovednosti o okolním světě. 

 

Čtyři pilíře vzdělávání v naší mateřské škole

1.  Učit se poznávat – pomáháme dětem prostřednictvím dostatečného množství podnětů k rozvíjení vlastní osobnosti a k získání základního poznání o okolním světě, o životě, o člověku samotném – poznávání realizujeme i mimo prostředí mateřské školy (výlety, exkurze, pozorování při vycházkách, sportovní aktivity, pobyt v přírodě…).

2.  Učit se jednat – vytváříme  pro třídu společná „Pravidla chování“ s obrazovými symboly a postupně se jimi děti řídí.

3.  Učit se žít společně – společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi a učit se vzájemnému porozumění.

4.  Učit se být – rozvíjíme samostatnou osobnost dítěte a zároveň učíme děti nést důsledky svého jednání a chování.