Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

Personální obsazení a kontakty

pevná linka: 595 694 542
mobil:          602 616 261
e-mail:         spc-sp@deaf-ostrava.cz