Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel


"Koníček také příliš časně zapřažený zemdlen bývá, ale dáš-li mu čas k vymrštění se, potáhne tím silněji a nahradí všecko. " (J. A. Komenský)

V součinnosti se školním vzdělávacím programem každoročně uskutečňujeme:

  • školku v přírodě
  • plavecký výcvik
  • školní výlety, exkurze
  • jsme zapojeni do projektu Šablony II.

Pro rodiče pořádáme:

  • kurz znakového jazyka s rodilým mluvčím
  • rozloučení s předškoláky - společná akce s rodiči
  • vánoční posezení
  • přednášky