Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel
27. 8. 2020
Aktuální informace o provozu ŠD a ŠK ve školním roce 2020/2021