Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

 "Učení samo má býti milé a libé a nemá se jinak díti, než jako hra a kratochvíle." (J. A. Komenský)

Od školního roku 2022/2023 nabízíme tyto zájmové činnosti. Podrobné informace se dozvíte v září 2022.

POHYBOVKA

V současné době se všeobecně mluví o tom, že mají děti málo pohybu, proto se snažíme děti aspoň trošku "rozhýbat". Pohybové aktivity jsou zaměřeny na zdokonalování hrubé motoriky prostřednictvím sportovních činností (míčové hry, atletika, dětská jóga, hudebně pohybové hry - taneční).

MALÝ TECHNIK

Trendem dnešní doby je polytechnická a ICT gramotnost. A kde jinde s nimi začít než v mateřské škole. Prostřednictvím ICT techniky a robotických hraček budou děti získávat zkušenosti, možná potřebné pro své budoucí povolání.

PŘEDŠKOLÁK

Než děti nastoupí do 1. třídy, musí se toho hodně naučit. Zábavnou formou a prostřednictvím didaktických her rozvíjíme u dětí rozumové schopnosti, grafomotorické a komunikační dovednosti. Využíváme také doplňkové metody a jejich prvky (např. Edukačně stimulační program, D. B. Elkonin ...), a tak se dětem snažíme přechod z mateřské do základní školy, co nejvíce usnadnit.