Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

"Zazvonil zvoneček brzy ráno,
půjdeme do školky s tátou a mámou.
Ve školce kamarády mám,
o čem si s nimi povídám?
O rodině, o přírodě,
čím pojedu na výlet k vodě,
kde bydlí zvířátka, kdy budou svátky
a kdo má klíček od pohádky.
Celý den si hrajeme, cvičíme, zpíváme,
malujeme a povídáme si spolu.
Odpoledne pak zazvoní zvoneček
a já půjdu domů."

(Dana Škorpíková)