Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ostrava
Zřizovatel

"Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná." (J. A. Komenský)

V mateřské škole je zajištěná každodenní individuální logopedická péče, která probíhá pod vedením školního logopeda nebo speciálního pedagoga v samostatné logopedické učebně, aby nebyly děti rušeny nežádoucími podněty.

V průběhu celého dne připravují paní učitelky pro děti logopedická cvičení, která jsou součástí skupinové logopedie a výchovně vzdělávacích aktivit ve třídě.

V rozvoji komunikačních dovedností využíváme prvky podpůrných metod Globálního čtení, D. B. Elkonina a Edukačně stimulačního programu.

Při domácích logopedických cvičeních úzce spolupracujeme s rodiči.